empty
 
 
USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
133.42 12 2022 23:59
-0.01 (-0.01%)
53% 47%
 
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
?
.